Có 1 kết quả:

zhuān wǎ

1/1

zhuān wǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tiles and bricks