Có 1 kết quả:

mò bù kāi

1/1

mò bù kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to feel embarrassed