Có 1 kết quả:

mò zǐ

1/1

mò zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mill
(2) grain mill
(3) millstone