Có 1 kết quả:

mò pán

1/1

mò pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lower millstone
(2) tray of a mill