Có 1 kết quả:

mó pò zuǐ pí

1/1

mó pò zuǐ pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to talk until one is blue in the face