Có 1 kết quả:

mó hào

1/1

mó hào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wear and tear
(2) wearing out by friction