Có 1 kết quả:

mò dòu fu ㄇㄛˋ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to grumble
(2) to chatter away incessantly