Có 1 kết quả:

mó nàn

1/1

mó nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a torment
(2) a trial
(3) tribulation
(4) a cross (to bear)
(5) well-tried