Có 1 kết quả:

Dèng kǒu xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dengkou county in Bayan Nur 巴彥淖爾|巴彦淖尔[Ba1 yan4 nao4 er3], Inner Mongolia