Có 1 kết quả:

lín guāng

1/1

lín guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phosphorescence