Có 1 kết quả:

lín huà gài

1/1

lín huà gài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

calcium phosphate (chemistry)