Có 1 kết quả:

lín huī shí

1/1

lín huī shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) apatite
(2) phosphatic limestone