Có 1 kết quả:

lín huī fěn

1/1

lín huī fěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

apatite (phosphatic lime)