Có 1 kết quả:

kuàng jǐng

1/1

kuàng jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a mine
(2) a mine shaft