Có 1 kết quả:

kuàng wù jú

1/1

kuàng wù jú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mining affairs bureau