Có 1 kết quả:

kuàng céng

1/1

kuàng céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ore stratum
(2) vein of ore