Có 1 kết quả:

kuàng wù

1/1

kuàng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mineral