Có 1 kết quả:

kuàng chǎn

1/1

kuàng chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

minerals