Có 1 kết quả:

kuàng nàn

1/1

kuàng nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mining disaster