Có 1 kết quả:

shì wēi yóu xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(protest) demonstration