Có 1 kết quả:

Lǐ xiàn

1/1

Lǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li county in Longnan 隴南|陇南[Long3 nan2], Gansu