Có 1 kết quả:

lǐ mào

1/1

lǐ mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Western-style man's hat