Có 1 kết quả:

lǐ bài yí shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

liturgical