Có 1 kết quả:

lǐ bài táng

1/1

lǐ bài táng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chapel
(2) church (Protestant)