Có 1 kết quả:

lǐ jiào chī rén ㄌㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄔ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sufferings brought about by Confucian ethics