Có 1 kết quả:

lǐ wù

1/1

lǐ wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gift
(2) present
(3) CL:件[jian4],個|个[ge4],份[fen4]