Có 1 kết quả:

Lǐ bù

1/1

Lǐ bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ministry of (Confucian) Rites (in imperial China)