Có 1 kết quả:

shè tuán

1/1

shè tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) association
(2) society
(3) group
(4) union
(5) club
(6) organization