Có 1 kết quả:

Shè qí xiàn

1/1

Shè qí xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sheqi county in Nanyang 南陽|南阳[Nan2 yang2], Henan