Có 1 kết quả:

shè huì dǎng ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

socialist party