Có 1 kết quả:

Shè mín dǎng

1/1

Shè mín dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Social Democratic party