Có 1 kết quả:

sì wù

1/1

sì wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sacrificial objects