Có 1 kết quả:

Qí xiàn

1/1

Qí xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qixian county in Jinzhong 晉中|晋中[Jin4 zhong1], Shanxi