Có 1 kết quả:

Qí lián xiàn

1/1

Qí lián xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qilian county in Haibei Tibetan autonomous prefecture 海北藏族自治州[Hai3 bei3 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai