Có 1 kết quả:

Qí lián shān

1/1

Qí lián shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Qilian in Qinhai