Có 1 kết quả:

Qí lián Shān mài ㄑㄧˊ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qilian Mountains (formerly Richthofen Range), dividing Qinghai and Gansu provinces