Có 1 kết quả:

Qí lián shān

1/1

Qí lián shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Qilian in Qinhai

Một số bài thơ có sử dụng