Có 1 kết quả:

Qí mén

1/1

Qí mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qimen county in Huangshan 黃山|黄山[Huang2 shan1], Anhui