Có 1 kết quả:

Qí mén xiàn

1/1

Qí mén xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qimen county in Huangshan 黃山|黄山[Huang2 shan1], Anhui