Có 1 kết quả:

Qí yáng xiàn

1/1

Qí yáng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qinyang county in Yongzhou 永州[Yong3 zhou1], Hunan