Có 1 kết quả:

mì běn

1/1

mì běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a treasured rare book