Có 1 kết quả:

zǔ niǎo

1/1

zǔ niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dinosaur ancestor of birds