Có 1 kết quả:

zǔ niǎo lèi

1/1

zǔ niǎo lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dinosaur ancestors of birds