Có 1 kết quả:

qū xié chú zāi ㄑㄩ ㄒㄧㄝˊ ㄔㄨˊ ㄗㄞ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to drive away demons to prevent calamity (idiom)