Có 1 kết quả:

Zhù Zhī shān

1/1

Zhù Zhī shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhu Zhishan (1460-1526), Ming calligrapher and poet, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子