Có 1 kết quả:

zhù xiè

1/1

zhù xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to give thanks