Có 1 kết quả:

zhù hè cí

1/1

zhù hè cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

congratulatory speech