Có 1 kết quả:

Shén de Ér zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Son of God