Có 1 kết quả:

cí mù

1/1

cí mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

memorial hall and tomb