Có 1 kết quả:

piào zhuāng

1/1

piào zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

money shop (ancient form of banking business)